Aanmelden op school

Actuele informatie over het aanmelden van uw kind voor het basisonderwijs

Aanmelden nu niet mogelijk

De scholen zijn vanwege het coronavirus in ieder geval tot 6 april gesloten. Het aanmelden van kinderen voor de basisschool is daarom uitgesteld. Het gaat om kinderen die geboren zijn tussen 1 januari 2017 en 31 maart 2017. Zij vallen onder de 2e aanmeldperiode.

Aanmelden: van 15 juni tot en met 3 juli 2020

Kinderen die vallen onder de 2e aanmeldperiode kunnen aangemeld worden in de 3e aanmeldperiode: van 15 juni tot en met 3 juli 2020.

Deze periode is met één week uitgebreid om alle aanmeldingen van de 2e en de 3e periode te kunnen verwerken.

Het aantal beschikbare plekken van de tweede aanmeldperiode wordt opgeteld bij de derde aanmeldperiode. Het samenvoegen van de aanmeldperioden heeft daarmee geen nadelig gevolg voor de kansen op plaatsing.

Ouders/verzorgers ontvangen op donderdag 16 juli een brief met het antwoord op de aanmelding.

Vragen?
Stuur een e-mail naar ouders@aanmeldenpo.nl

Nieuwe leerling obs Galvani
Let op, door de sluiting zijn er geen kennismakingsochtenden.

Wij vinden het belangrijk dat ouders zich thuis voelen op onze school. Wanneer u uw kind bij ons op school wilt aanmelden, vragen wij u eerst een informatieve kennismakingsochtend op onze school bij te wonen. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u meer te horen over onze didactische en pedagogische kijk op het onderwijs. Ook worden een aantal praktische zaken benoemd.

Na een algemene inleiding verzorgd door de directeur (mevr. R. Huijts-van Onna) wordt u door leerlingen uit groep 8 rondgeleid, zodat u de sfeer op school kunt proeven en ook aan hen vragen kunt stellen.

Deze kennismakingsochtenden worden georganiseerd op de onderstaande data. U hoeft zich hiervoor niet vooraf aan te melden. De kennismakingsochtenden starten op de woensdagochtenden om 09:00 en nemen ongeveer één uur in beslag.

– 19 februari
– 18 maart
– 13 mei
– 17 juni

Aanmelden
Het aanmelden van uw kind bij een basisschool is veranderd: u kunt uw kind nu in de maand van zijn/haar 3e verjaardag aanmelden. Dit aanmelden doet U op Uw eerste school van voorkeur. Op het aanmeldformulier kunt U vervolgens nog (max. 7) andere scholen opgeven. Deze scholen worden door de school van Uw eerste voorkeur ingevoerd, dit voor het geval er op Uw school van eerste voorkeur geen plek is

Stap 1: Kies een school die bij uw kind past.

Stap 2: U kunt uw kind aanmelden in de maand van zijn 3e verjaardag.

Het aanmeldformulier voor de basisschool krijgt u ongeveer 2 maanden voordat uw kind 3 jaar wordt thuis gestuurd. U meldt uw kind aan door het ingevulde aanmeldformulier in te leveren bij de basisschool van uw 1e keuze. Eerder aanmelden dan 3 jaar is in de nieuwe aanmeldprocedure niet mogelijk en ook niet nodig.

OBS Galvani is een school met een maximum aantal plaatsen, omdat wij vaak meer aanmeldingen krijgen dan dat er plaatsen zijn. In dat geval wordt er geloot. Er zijn vier cohorten (jan/mrt, apr/jun, jul/sept, okt/dec) daarom is het van belang dat U Uw kind zo spoedig mogelijk op, of in de maand van, zijn/haar 3e verjaardag aanmeldt.

Op de website https://scholenwijzer.denhaag.nl/ vindt u welke voorrangsregels wij hanteren en wat de precieze data van de aanmeldperioden zijn.

Stap 3: Inschrijven.

Als U bericht van plaatsing hebt ontvangen retourneert U het door ons aan U gezonden inschrijfformulier, waarna U wordt uitgenodigd voor een intakegesprek. Is Uw kind bij ons uitgeloot dan krijgt U een aanbieding, voor één van de andere door U opgegeven scholen, van Aanmelden P(rimair) O(nderwijs). Voor vragen met betrekking tot aanmelding kunt U ook terecht bij de ouder servicedesk: ouders@aanmeldenpo.nl

Is uw kind bij aanmelden vier jaar of ouder, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze administratie (Mw. R. Reijers). Er zal dan worden gekeken of er eventueel een plekje voor Uw kind is. Mocht dit op dat moment niet het geval zijn dan kan Uw kind op de wachtlijst geplaatst worden, als er dan in de daaropvolgende maanden alsnog een plekje vrij komt, zal er contact met U worden opgenomen.

Voor het inleveren van formulieren en overige vragen met betrekking tot aanmelding kunt U terecht bij onze administratie op maandag t/m woensdag tussen 09:00 en 12:00 uur.