Aanmelden op school

Actuele informatie over het aanmelden van uw kind voor het basisonderwijs

Aanmelden: van 15 juni tot en met 3 juli 2020

Kinderen die vallen onder de 2e aanmeldperiode (geboren tussen 1 januari 2017 en 31 maart 2017) kunnen aangemeld worden in de 3e aanmeldperiode: van 15 juni tot en met 3 juli 2020.

Deze periode is met één week uitgebreid om alle aanmeldingen van de 2e en de 3e periode te kunnen verwerken.

Het aantal beschikbare plekken van de tweede aanmeldperiode wordt opgeteld bij de derde aanmeldperiode. Het samenvoegen van de aanmeldperioden heeft daarmee geen nadelig gevolg voor de kansen op plaatsing.

Ouders/verzorgers ontvangen op donderdag 16 juli een brief met het antwoord op de aanmelding.

Vragen?
Stuur een e-mail naar ouders@aanmeldenpo.nl

Beste ouders,

Binnenkort starten wij met aangepaste voorlichtingsochtenden voor ouders die interesse hebben voor hun kind in onze school. In verband met de huidige situatie omtrent het Coronavirus zal er geen rondleiding kunnen plaatsvinden, maar wel een informatieve ochtend. De directeur, mevrouw Raphaëla Huijts- van Onna, zal u informeren over o.a. de werkwijze van onze school en over onze didactische en pedagogische kijk op het onderwijs. Ook worden een aantal praktische zaken benoemd

Er kunnen maximaal 4 ouderparen per keer komen, u kunt een keuze maken uit onderstaande data. Wij doen ons best uw keuze te honoreren.

De ochtenden vinden plaats op onze tijdelijke locatie aan de Stokroosstraat 185 van 09.00 tot 10.00 uur. U kunt zich melden in de hal van de school.

Dinsdag 19 mei

Woensdag 20 mei

Vrijdag 29 mei

Dinsdag 9 juni

Woensdag 17 juni

Vrijdag 26 juni

Dinsdag 30 juni

Graag ontvangen wij uw voorkeur op het volgende emailadres: r.reijers@galvani.nl

Vriendelijke groet,

ook namens Raphaëla Huijts-van Onna,

Rachel Reijers,

secretariaat obs Galvani

Aanmelden
Het aanmelden van uw kind bij een basisschool is veranderd: u kunt uw kind nu in de maand van zijn/haar 3e verjaardag aanmelden. Dit aanmelden doet U op Uw eerste school van voorkeur. Op het aanmeldformulier kunt U vervolgens nog (max. 7) andere scholen opgeven. Deze scholen worden door de school van Uw eerste voorkeur ingevoerd, dit voor het geval er op Uw school van eerste voorkeur geen plek is

Stap 1: Kies een school die bij uw kind past.

Stap 2: U kunt uw kind aanmelden in de maand van zijn 3e verjaardag.

Het aanmeldformulier voor de basisschool krijgt u ongeveer 2 maanden voordat uw kind 3 jaar wordt thuis gestuurd. U meldt uw kind aan door het ingevulde aanmeldformulier in te leveren bij de basisschool van uw 1e keuze. Eerder aanmelden dan 3 jaar is in de nieuwe aanmeldprocedure niet mogelijk en ook niet nodig.

OBS Galvani is een school met een maximum aantal plaatsen, omdat wij vaak meer aanmeldingen krijgen dan dat er plaatsen zijn. In dat geval wordt er geloot. Er zijn vier cohorten (jan/mrt, apr/jun, jul/sept, okt/dec) daarom is het van belang dat U Uw kind zo spoedig mogelijk op, of in de maand van, zijn/haar 3e verjaardag aanmeldt.

Op de website https://scholenwijzer.denhaag.nl/ vindt u welke voorrangsregels wij hanteren en wat de precieze data van de aanmeldperioden zijn.

Stap 3: Inschrijven.

Als U bericht van plaatsing hebt ontvangen retourneert U het door ons aan U gezonden inschrijfformulier, waarna U wordt uitgenodigd voor een intakegesprek. Is Uw kind bij ons uitgeloot dan krijgt U een aanbieding, voor één van de andere door U opgegeven scholen, van Aanmelden P(rimair) O(nderwijs). Voor vragen met betrekking tot aanmelding kunt U ook terecht bij de ouder servicedesk: ouders@aanmeldenpo.nl

Is uw kind bij aanmelden vier jaar of ouder, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze administratie (Mw. R. Reijers). Er zal dan worden gekeken of er eventueel een plekje voor Uw kind is. Mocht dit op dat moment niet het geval zijn dan kan Uw kind op de wachtlijst geplaatst worden, als er dan in de daaropvolgende maanden alsnog een plekje vrij komt, zal er contact met U worden opgenomen.

Voor het inleveren van formulieren en overige vragen met betrekking tot aanmelding kunt U terecht bij onze administratie op maandag t/m woensdag tussen 09:00 en 12:00 uur.