Activiteitenkalender

Belangrijke data schooljaar 2018 – 2019

Datum Dag
17 sept.  Margedag
 18 sept.  Prinsjesdag
22 t/m 26 okt. Herfstvakantie
1 t/m 2 nov. Margedagen
6 dec. Margedag
24 dec. t/m 4 jan. Kerstvakantie
22 febr. Margedag
25 febr. t/m 1 mrt. Voorjaarsvakantie
19 apr. t/m 3 mei Meivakantie
29 mei Margedag
30 mei t/m 31 mei Hemelvaart
10 juni 2e Pinksterdag
11 juni Margedag
22 juli t/m 30 aug. Zomervakantie

Kennismaking nieuwe ouders
Elke maand ‘s ochtends van 9:00 tot 10:00 uur op de volgende data:

Datum
5  september  2018
17  oktober 2018
14 november  2018
19 december    2018
23 januari 2019
13 februari 2019
20 maart 2019
15 mei 2019
19 juni 2019