Ouderplatform De Uitdaging

In dit platform in oprichting is een groep ouders bijeen die met school vooral het onderwijsleeraanbod voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben, willen inventariseren, willen versterken en willen uitbreiden. School heeft afgelopen jaren behoorlijk geïnvesteerd in opleiding, specialisatie en samenwerking met bijvoorbeeld voortgezet onderwijsscholen. In de klassen maken de leerkrachten gebruik van de goed gevulde orthotheek met verrijkings- en verdiepingsstof. De techniek- en cultuurvakleerkrachten stemmen hun onderwijs ook af op deze groep meer dan gemiddeld begaafde kinderen. Net als extra zorg aan de onderkant heeft de groep aan de bovenkant ook maatwerk en ondersteuning nodig. Wanneer u ook wilt participeren of kunt u zich aanmelden bij Ineke Helder(i.helder@galvani.nl) en Mijanou van Ingen
(m.vaningen@galvani.nl) , beide specialisten in de meer- en hoogbegaafde leerlingen.