Klassenouders

Elk jaar vragen we tijdens de algemene informatieavond welke ouder(s) bereid is (zijn) dat schooljaar als klassenouder te fungeren. De klassenouder is de intermediair tussen de groepsleerkracht, de ouderraad en de overige ouders van de klas. De klassenouder is betrokken bij de gang van zaken in de groep, denkt mee bij feesten en vieringen, helpt mee om een fijne sfeer tussen school en ouders te ontwikkelen, etc.