Leerlingenraad

LEERLINGENRAAD GESTART MET ENQUÊTE

De eerste vergadering van de leerlingenraad was op 23 januari. De raad bestaat uit Charlotte, Lieselotte, Margarita, Otis, Samson, Sara, Teun en Valentijn. Alle leden zijn door hun klas gekozen (groep 5 t/m 8). Het doel van de leerlingenraad is meedenken en praten over het leefklimaat op de Galvanischool. Omdat we ALLE leerlingen vertegenwoordigen, willen we graag de mening weten van alle kinderen op school. Om daar achter te komen hebben we tijdens de eerste vergadering een enquête gemaakt. En een filmpje om onszelf in de klassen voor te stellen. Sara en Teun zijn bij de groepen 1 t/m 4 gaan praten over de leerlingenraad.
De vragenlijst gaat over de volgende rubrieken:

  • een schone school
  • pauzes en overblijf
  • de schoolregels
  • in de school
  • lesprogramma
  • na schooltijd
  • bijzondere activiteiten
  • sfeer op school
  • groep 8

Ook hebben we alle leerlingen vanaf groep 5 gevraagd: wat is je top 3 wat je graag wilt veranderen op school? En wat vind je juist goed en moet zo blijven? Inmiddels zijn alle vragenlijsten ingevuld. Wij hadden ons niet echt gerealiseerd hoe veel werk we zouden krijgen met het turven, tellen en noteren van alle ideeën! Gelukkig is het nu bijna klaar.

Volgende week maken we een presentatie van alle resultaten. Die gaan we bespreken met de schoolleiding. We gaan kijken of het mogelijk is om de ideeën die de kinderen van de Galvanischool het belangrijkst vinden ook echt uit te voeren. En we willen graag meedenken over nieuwe oplossingen. Ook willen we een presentatie geven voor alle leerlingen.

Margarita heeft een ideeënbus gemaakt, die staat in de hal.
Als je een idee of vraag hebt voor de leerlingenraad, schrijf het op en doe het in de bus. Of je kunt je idee natuurlijk ook gewoon aan één van ons vertellen!
Wordt vervolgd!