Mijn Schoolinfo

Mijn School Info (MSI)

Onze school maakt gebruik van Mijn School Info. Dit is een communicatiemiddel voor een goede en snelle communicatie tussen de ouders en de school. Wekelijks ontvangt u via MSI de Galvani nieuwsbrief. U bepaalt zelf in welke mate u uw gegevens met de ouders van de groep wilt delen.

Ouder(s) / verzorger(s ) kunnen een account aanmaken in MSI en dit account koppelen aan hun eigen kind(eren). Een account aanmaken gaat naar aanleiding van een activatie e-mailtje vanuit de school.

Als u bij ons staat ingeschreven en nog geen mailtje van MSI heeft ontvangen dan kun u een mailtje sturen naar: ict@galvani.nl . In dit mailtje graag uw voornaam, achternaam, uw e-mailadres en de namen van uw kind(eren) en in welke groep(en) zij zitten.
U krijgt dan zo spoedig mogelijk een activatie e-mailtje met de koppelcode van MSI.

Als u vragen heeft over Mijn School Info dan kunt u contact opnemen met ict@galvani.nl.

Meer informatie over mijn schoolinfo is te vinden op www.mijnschoolinfo.nl.

Ga naar Mijnschoolinfo