Oudercommissie NSO@Galvani

Even voorstellen – Oudercommissie NSO@Galvani

Beste ouders,

Voor de Naschoolse Opvang en de Peuterspeelzaal van Priegeltje is er een oudercommissie. Minimaal eens per jaar heeft deze commissie overleg met de leiding van de opvang, en bespreekt onderwerpen als tarieven, pedagogisch beleid, veranderingen rondom locatie, GGD inspectieresultaten e.d.

Momenteel zitten de volgende ouders in deze commissie:
Martijn Hildebrand (voorzitter), Saskia Rijpma (secretaris), Cathelijne Kruidhof (penningmeester, zonder budget), Louise Melenhorst (Priegeltje) & Reineke Kraan-van Haaren.

Oudercommissie NSO@Galvani
Oudercommissie NSO@Galvani

Oudercommissie NSO@Galvani

Oudercommissie NSO@Galvani

 

 

 

 

U kunt ons uiteraard altijd aanspreken als er vragen zijn. Schriftelijk zijn wij te bereiken onder het volgende e-mail adres: OC.NSO.Galvani@gmail.com. Voorafgaand aan onze vergadering doen wij een melding van de vergaderdatum en wij plaatsen ook onze notulen op de website. U bent uiteraard van harte welkom om een vergadering een keer als toehoorder bij te wonen.

Martijn

Download  hier de notulen van de vergadering d.d. 12 juni 2017

Download hier de notulen van de vergadering d.d. 13 november 2017

Download hier het jaarverslag oudercommissie NSO@Galvani 2017