OVG

Oudervereniging Galvani (OVG)

De actieve oudervereniging zorgt ervoor dat in goed overleg met het team de kinderen zich ontwikkelen in een prettige en veilige omgeving.
Naast het lesprogramma, dat primair door het schoolteam wordt verzorgd, draagt de OVG bij door aanvullende activiteiten ten behoeve van de brede culturele ontwikkeling van de kinderen, de gezellige sfeer op school en de grote betrokkenheid van alle ouders.

De OVG organiseert allerlei activiteiten in samenwerking met de ouders, het team en de directie, bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, Kerstmis, Pasen en het zomerfeest. Aan ouders wordt gevraagd om mee te helpen, want zonder betrokkenheid van ouders is dit alles niet mogelijk! Ouders kunnen zich hiervoor opgeven door een e-mail te sturen naar OVGalvani@gmail.com.

Belangrijke informatie rondom de activiteiten worden gecommuniceerd via de nieuwsbrief en onze Facebook pagina ‘OVGalvanischool’ (door deze te ‘liken’ ontvangt u automatisch onze berichten).

De OVG heeft een bestuur dat bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en nog een aantal actieve leden. Samen coördineren zij verschillende activiteiten en voeren die (met hulp van ouders) uit. De OVG streeft ernaar in het bestuur leden te hebben uit de onderbouw-, de middenbouw- en de bovenbouwgroepen. Heeft u interesse voor een functie binnen de OVG dan kunt u dat altijd kenbaar maken.

De OVG vergadert op onregelmatige basis gedurende het schooljaar. Als u bij een vergadering aanwezig wilt zijn of vragen dan wel opmerkingen heeft ten behoeve van een vergadering dan kunt u contact opnemen met onze secretaris Anne-Katrien Berkelaar op OVGalvani@gmail.com. In beginsel zullen de agenda en de notulen van een OVG vergadering niet op de website worden geplaatst. Eens per jaar is de jaarvergadering, waarin we terugkijken op het afgelopen jaar, de begroting wordt uitgelegd en de plannen worden bekend gemaakt voor het komende schooljaar. Deze vergadering wordt ruim van te voren aangekondigd en alle ouders zijn van harte welkom. Als u vragen en/of opmerkingen heeft, kunt u via OVGalvani@gmail.com contact met ons opnemen. Uiteraard kunt u ons ook even aanspreken op school.

De samenstelling van de OVG
Voorzitter Remko Monshouwer
Secretaris Anne-Katrien Berkelaar-Banning
Penningmeester Wouter Vos
Leden Niels Koenders, Erik Jan Sint, Dennis Gooijer, Rutger Weijenberg, Hedwig Zeinstra, Anne ten Hoopen


De Ouderbijdrage

De oudervereniging vraagt alle ouders om een vrijwillige bijdrage van € 70,– per kind per schooljaar voor het organiseren van de leuke activiteiten op school, zoals het Sinterklaasfeest, Kerstmis, Pasen en het Zomerfeest. Daarnaast betaalt de oudervereniging onder andere ook de kunst en cultuur lessen, de schooltuinactiviteiten, en stelt extra middelen ter beschikking voor bijzondere leermiddelen.
Bankrekeningnummer: NL27ABNA0530182092
Oudervereniging Galvanischool, Den Haag
Ovv: naam en groep van uw kind.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze penningmeester Wouter Vos via OVGalvani@gmail.com