Stappenplan voortgezet onderwijs

Traject VO op de Galvanischool

1. Eind groep 7 wordt het voorlopig advies VO aan de ouders/verzorgers van elke leerling uit groep 7 mondeling en schriftelijk meegedeeld. De leerling is bij dit gesprek aanwezig. Dit advies komt tot stand uit een overleg tussen leerkrachten van groep 7, de IB- er en de directeur.

Het voorlopig advies wordt opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • Resultaten CITO LOVS
  • Advisering VO  n.a.v. het uitstroomprofiel in Esis
  • Werkhouding en motivatie van de leerling in de klas.

2. Eind januari/begin februari van groep 8 zal het definitieve advies VO aan de ouders/verzorgers van elke leerling uit groep 8 mondeling en schriftelijk  worden overgedragen tijdens een gesprek op school. Ook hierbij is de leerling zelf aanwezig. Tevens wordt het onderwijskundig  rapport met de ouders/verzorgers besproken. De ouders zullen dit rapport ook moeten ondertekenen. Dit definitieve advies is leidend voor de VO scholen.

Het definitieve advies komt tot stand in overleg tussen leerkrachten van groep 8, de IB- er en de directeur.
Het definitieve advies wordt opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • Pré‐advies VO groep 7
  • CITO M8
  • Verbetering in genoemde werkpunten tijdens het voorlopige advies.

3. De Centrale Eindtoets wordt volgens CITO schema afgenomen in groep 8.

4. Als de uitslag beschikbaar is in de schoolportal van CITO start de procedure heroverweging voor de leerlingen die de toets hoger gemaakt hebben dan verwacht. De directeur,  de IB-er  en leerkrachten groep 8 hebben hierover overleg en communiceren hierover met ouders en VO‐school.

Stappenplan Advies VO 

Actie Door
OSO bestanden uit ESIS B exporteren en importeren in OT IB-er/ICT
Aanmaken dossier in OT IB-er
Leerachterstanden bepalen IB-er + gr 8 leerkrachten
Aanvraag NIO IB-er + gr 8 leerkrachten
Toestemmingsformulieren NIO IB-er + gr 8 leerkrachten
Herfstvakantie
Afname NIO HCO
OSO import CITO resultaten IB-er + gr 8 leerkrachten
Gesprek met ouders/leerlingen wanneer daartoe aanleiding is. IB-er + gr 8 leerkrachten
Bepalen welke leerlingen in aanmerking komen voor SEM IB-er + gr 8 leerkrachten
Kerstvakantie
Afname CITO M8 Leerkrachten gr 8
Invullen OKR Leerkrachten gr 8
Bepalen definitief advies DIR, IB-er + gr 8 leerkrachten
Adviesgesprekken LWOO, uitreiken definitief advies, ondertekenen OKR IB-er + Leerkrachten gr 8
Adviesgesprekken VMBO/HAVO/VWO, uitreiken definitief advies, onderteken OKR Leerkrachten gr 8
Plaatsing leerlingen in VO VO scholen
Onderzoeksverslagen in OT hangen IB-er +Leerkrachten gr 8
Afnamen Centrale Eindtoets Leerkrachten gr 8
Heroverweging advies n.a.v. hogere score Eindtoets Dir, IB-er + gr 8 leerkrachten