Taal/Leesondersteuning

Regelmatig ontvangt u via Marjan Krapels in de nieuwsbrief een oproep om met kleine groepjes kinderen het taal- en leesproces te ondersteunen. Vooraf krijgt u uiteraard instructie over de inhoud en de opzet. Deze vorm van intensieve ouderhulp wordt door de school bijzonder gewaardeerd. De resultaten van de kinderen verbeteren enorm door deze extra ondersteuning.