Talentontwikkeling

In verband met de huisvesting op de tijdelijke locatie liggen de activiteiten in dit platform even stil. Een betrokken groep ouders organiseren samen met een groep leerkrachten vooral het onderwijs-aanbod voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben. Zij willen het aanbod  versterken, verdiepen en uitbreiden. De school  maakte dankbaar gebruik van de ruimten in het Van Kinderen Museum. Daar stond onderzoekend en ontwerpend leren centraal in de kunst en cultuur en techniek lessen, o.l.v. Rita Baptiste en Wim Peereboom.

Op dit moment zijn er vrijwilligers in school actief die schaaklessen organiseren. De kinderen zijn heel enthousiast!

School heeft afgelopen jaren behoorlijk geïnvesteerd in opleiding, specialisatie en samenwerking met bijvoorbeeld voortgezet onderwijsscholen. In de klassen maken de leerkrachten gebruik van de goed gevulde orthotheek met verrijkings- en verdiepingsstof.

Ineke Helder ondersteunt kinderen die gemakkelijk door de leerstof heen zouden moeten gaan, maar dat onvoldoende gemotiveerd doen.

De vakleerkrachten stemmen hun onderwijs ook af op deze groep meer dan gemiddeld begaafde kinderen. Net als extra zorg aan de onderkant heeft de groep aan de bovenkant ook maatwerk en ondersteuning nodig. Wanneer u ook wilt participeren of kunt u zich aanmelden bij Ineke Helder(i.helder@galvani.nl) en Mijanou van Ingen
(m.vaningen@galvani.nl) , beide specialisten in de meer- en hoogbegaafde leerlingen.