Tussenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang

Veel kinderen gaan tussen de middag niet meer naar huis om een boterham te eten. Zij blijven over op school waar zij hun boterham eten, wat drinken en waar ze lekker spelen met hun klasgenootjes. Want overblijven is meer dan een boterham eten en wat drinken. Het is het moment om tussen de schooluren in even lekker te ontspannen en te ontladen. Er is ruimte voor spelen, contacten opdoen en bewegen. Kortom, overblijven is leuk!

De medewerkers begeleiden de kinderen, houden het overzicht en zorgen voor de invulling van de tussenschoolse opvang. Zij zorgen ervoor dat ieder kind wat eet en drinkt en dat het overblijven goed en plezierig verloopt.

Het programma tijdens het overblijven is als volgt. Uw kind eet en drinkt de lunch die u in een broodtrommel hebt meegegeven. Van de drie kwartier middagpauze is er ongeveer 20 minuten voor de lunch en 20 minuten voor een frisse neus op het schoolplein.

Het overblijfteam
Dagelijks is een team van overblijfkrachten aanwezig om het overblijven in goede banen te leiden Een deel van de overblijfkrachten heeft een Pedagogische opleiding. Daarnaast streven we ernaar alle overige medewerkers een basiscursus tso-medewerker te laten volgen en bieden we iedereen een cursus kinder-EHBO aan.

De dagelijkse Coördinatie wordt verzorgd door mevr. Reshmi Satchwell en is dagelijks bereikbaar tussen 9.00 uur en 14.30 uur op telefoonnummer 0614977638. Daarnaast kunt u uw vragen stellen via de email: tso.galvani@gmail.com

Aanmelden kan via onze website www.nsogalvani.nl

Ouderbijdrage TSO
De bijdrage is €32,50 euro per maand gedurende het schooljaar, bij afname van 4 dagen per week. Tijdens de overgangsperiode naar de tijdelijke locatie aan de Stokroosstraat komt de school de ouders tegemoet en is de bijdrage €25 per maand gedurende het schooljaar.

Overige informatie is terug te vinden op onze website www.nsogalvani.nl