Veiligheidsplan

Jaarlijks actualiseert de school het Veiligheidsplan. Het plan bestaat uit heel veel verschillende onderdelen van goed omgaan met elkaar, veilig gebruik sociale media, brandpreventie, incidentenregistratie, tot de schoolhygiëne. Per onderdeel staat beschreven hoe de veiligheid op school wordt gewaarborgd. U kunt het plan op school inzien.