WCN

Werkgroep Cultuur en Natuur (de WCN)

De samenstelling van de WCN

Al bijna twintig jaar geleden hebben ouders de Werkgroep Cultuur en Natuur (WCN) in het leven geroepen. De werkgroep bestaat uit leerkrachten en ouders. De volgende ouders zijn actief: Rokus van der Bout, Martine van Dijk, Janna Houwen, Marjolein Walsmit, Marjolijn Peeters en Vanes Spee.

Barbara van Kessel, Pauline van Rappard en Sophie Stoutjesdijk zijn als leerkrachten ondersteunend in de WCN. Monica van Schie heeft als kunstdocente een adviserende rol.

De WCN is een onderdeel van de oudervereniging. De activiteiten worden betaald uit de jaarlijkse ouderbijdrage. De OVG hevelt 50% van haar inkomsten over naar de WCN.

Uiteraard zijn extra donaties van harte welkom!

De WCN organiseert themaweken en workshops op het gebied van muziek, dans, theater,  natuur en techniek. We betrekken liefst alle ouders en ook belangrijk vinden we de relatie met de wijk waarin de school staat. Een jaarlijks terugkerend en erg populair onderdeel is de Vrolijke Vrijdag.

De thema’s voor de diverse activiteiten worden in overleg met het team gekozen en sluiten meestal aan bij actuele gebeurtenissen en het schoolprogramma, zoals IPC. Voor de meeste activiteiten vraagt de WCN de medewerking van ouders. Zonder ouders komen wij als WCN niet heel erg ver!

Afgelopen schooljaar heeft de WCN o.a.georganiseerd:

Het bezoek aan de Elektriciteitsfabriek, De Vrolijke Carnavaleske Vrijdag, een voorstelling tijdens de kinderboekenweek voor de kleuters, de architectuurweken, workshops in het Haags Kinderatelier, De Steel DE Show Weken, breakdance-workshops met als finale de theaterdag Ondine i.s.m. het HNT en Holland Dance.