Ouderwerkgroep Dyslexie

Sinds twee jaar is een ouderwerkgroep actief speciaal voor ouders met kinderen met dyslexie. Deze groep komt regelmatig bij elkaar om van gedachten te wisselen over nieuwe ontwikkelingen, knelpunten, handige weetjes en over eventuele sociaal emotionele aspecten behorend bij dyslectische kinderen. Contactpersoon is Marion Hamel, [mhamel@balhuizen.com]. Anja Luxemburg, de interne begeleider, is vanuit school contactpersoon.