Aanmelden

Heeft u interesse in onze school voor uw kind(eren)? Wat leuk!
U kunt meer lezen over het aanname beleid, starten en uitschrijven door op een van de onderstaande opties te klikken.

Voorlichting

In verband met het hanteren van anderhalve meter afstand dient u zich van te voren aan te melden via info@galvani.nl als u deel wilt nemen aan een kennismakingsochtend.
Wij hanteren een maximaal aantal ouders dat wij per kennismakingsochtend kunnen ontvangen. Ook vragen wij u alleen te komen als u geen gezondheidsklachten heeft. 

Wij vinden het belangrijk dat ouders zich thuis voelen op onze school. Wanneer u uw kind bij ons op school wilt aanmelden, vragen wij u eerst een informatieve kennismakingsochtend op onze school bij te wonen. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u meer te horen over onze didactische en pedagogische kijk op het onderwijs. Ook worden een aantal praktische zaken benoemd. Na een algemene inleiding verzorgd door de directeur (mevr. R. Huijts-van Onna) wordt u door leerlingen uit groep 8 rondgeleid. Op deze manier proeft u al iets van de sfeer op onze school en ook kunt u vragen aan hen stellen.

Datum

dinsdag 08 september
vrijdag 02 oktober
woensdag 28 oktober
maandag 16 november
woensdag 09 december
dinsdag 12 januari
vrijdag 05 februari
woensdag 03 maart
maandag 22 maart
dinsdag 13 april
woensdag 19 mei

Stap 1: Kies een school die bij uw kind past.

Stap 2: U kunt uw kind aanmelden in de maand van zijn/haar 3e verjaardag.
Het aanmeldformulier voor de basisschool krijgt u ongeveer 2 maanden voordat uw kind 3 jaar wordt thuis gestuurd (door de gemeente). U meldt uw kind aan door het ingevulde aanmeldformulier in te leveren bij de basisschool van uw eerste keuze. Eerder aanmelden dan wanneer uw kind 3 jaar is, is in de nieuwe aanmeldprocedure niet mogelijk en ook niet nodig.

obs Galvani is een school met een maximum aantal plaatsen, omdat wij vaak meer aanmeldingen krijgen dan dat er plaatsen zijn. In dat geval wordt er geloot. Wij hanteren de volgende voorrangsregels:

• uw kind woont in de Galvanistraat of de Snelliusstraat.
• een (stief)broer of (stief)zus zit al op school
• één van de ouders is werkzaam op de school
• uw kind heeft voor minstens zes maanden deelgenomen aan de Peuterspeelzaal Priegeltje op het moment van aanmelden op school.

Er zijn vier cohorten (jan/mrt, apr/jun, jul/sept, okt/dec) daarom is het van belang dat u uw kind op, of in de maand van, zijn/haar 3e verjaardag aanmeldt. Op de website https://scholenwijzer.denhaag.nl/ kunt u de precieze data van de aanmeldperioden nalezen.

Stap 3: Inschrijven
Als u bericht van plaatsing hebt ontvangen retourneert u het door ons aan u gezonden inschrijfformulier. Hierna wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. Is uw kind bij ons uitgeloot dan krijgt u een aanbieding voor één van de andere door u opgegeven scholen van Aanmelden P(rimair) O(nderwijs). Voor vragen met betrekking tot aanmelding kunt u ook terecht bij de ouder servicedesk: ouders@aanmeldenpo.nl

Is uw kind bij aanmelden vier jaar of ouder dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze administratieve kracht, mw. R. Reijers. Er zal dan worden gekeken of er eventueel een plek voor uw kind is. Mocht dit op dat moment niet het geval zijn, dan kan uw kind op de wachtlijst geplaatst worden. Als er in de daaropvolgende maanden alsnog een plek vrij komt, zal er contact met u worden opgenomen.

Voor het inleveren van formulieren en overige vragen met betrekking tot aanmelding kunt u terecht bij onze administratie op maandag t/m woensdag tussen 09.00 en 12.00 uur.

Starten op obs Galvani

Kinderen die voor het eerst naar school gaan mogen twee weken voordat ze vier jaar worden vier dagdelen komen wennen. Als zij vier jaar zijn kunnen zij volledig starten, mits zij dit aankunnen.
We gaan er wel vanuit dat kinderen zindelijk zijn en zichzelf kunnen aan- en uitkleden als ze bij ons starten. De maand december en de laatste maand voor de zomervakantie zijn een uitzondering.
In deze maanden is er geen mogelijkheid om te wennen en/of te starten. Wordt uw kind in deze maanden vier jaar dan start uw kind na de kerstvakantie of in het nieuwe schooljaar.

Voor startende kleuters vragen wij ouders om een oudervragenlijst in te vullen over de voorschoolse ontwikkeling van de kinderen. Vervolgens ontvangt u 4 à 6 weken voordat uw kind vier jaar wordt een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek met de groepsleerkracht van uw kind. Uiteraard is uw kind dan ook van harte welkom. Zo ontmoet u (en uw kind) vast de leerkracht, is het lokaal bekend en kunnen er afspraken gemaakt worden. Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van de vragenlijst dan kan het zijn dat de intern begeleider aansluit bij dit kennismakingsgesprek. Van kinderen die een peuterspeelzaal of crèche hebben bezocht ontvangen wij graag, indien aanwezig, een verslag van deze periode, zodat wij hier zo goed mogelijk op kunnen aansluiten.

Instromen vanuit een andere basisschool

Als uw kind al schoolgaand is, zal er eerst contact worden opgenomen met de vorige school. Dit om te kijken of onze school bij uw kind past en of er een zorg is die wij ondanks onze deskundigheid niet kunnen bieden. Als het overleg tussen de scholen aanleiding geeft tot vragen, nodigen we u uit voor een tweede gesprek. In het directie/IB-overleg wordt besloten tot wel of geen aanname/plaatsing. De inschrijving van uw kind wordt pas definitief op het moment dat wij over het onderwijskundige rapport van de vorige school beschikken.

Uiteraard is een voorwaarde dat er plek is in de groep waar het kind geplaatst zou worden.

Uitschrijven

Wanneer u uw kind wilt uitschrijven vanwege verhuizing of om andere redenen, maakt u via de administratie een afspraak met de directeur. De school stelt het onderwijskundig rapport op. De inhoud wordt met u gecommuniceerd en daarna aan u meegegeven of rechtstreeks gestuurd naar de nieuwe school.